Snus ökar risken att dö i prostatacancer

En studie från Harvard University som undersökt svenska byggarbetare kopplar snus till ökad risk att dö av prostatacancer.


Den senaste undersökningen på hälsoeffekter av snus är baserat på svenska byggarbetare med prostatacancer.

Hälsoundersökningar från över 300 000 byggarbetare mellan 1971 och 1992 har granskats och bland dem drabbades omkring 9500 av prostatacancer.

Resultaten visar att de män med prostatacancer som snusade men inte rökte hade en 24 procent högre risk att dö av cancern än de som inte använde någon tobaksprodukt.

Även bland de män vars prostatacancer inte spridits var risken tre gånger högre att dö av prostatacancer om de snusade.

Bland rökare var risken att dö av prostatacancer bara 15 procent högre.

Cancerframkallande ämnen i snus

Snus har setts som ett mindre skadligt alternativ till att röka då det inte innehåller förbränningsprodukter som kommer från att röka cigaretter och som har kopplats till cancer. Men forskare bakom studien menar att snus ändå innehåller cancerframkallande ämnen. Tidigare studier på djur har till exempel visat att nikotin kan främja utveckling av cancer och snusare har en relativt hög nivå av nikotin i blodet.