Risker med snus

Det råder inget tvivel om att snus är mindre skadligt än rökning. Därför vänder sig många till snus när de vill sluta röka. Men det finns vetenskapliga studier som visar att snus har skadliga effekter i sig. Så om du är snusare finns det egentligen ingen poäng i att jämföra de två.


Munhälsa

Snus skadar munslemhinnan, tandkött och tänder. Den synligaste förändringen i munnen är att tandköttet drar upp sig över tandhalsen så att tandroten syns. Det kan ge missfärgningar, erosion, ilningar och en ökad känslighet för karies. Tandköttet går tyvärr inte tillbaka om du slutar snusa. Bakteriefloran i din mun förändras också när du snusar och det kan ta tid för den att normalisera sig efter att du slutar. Men det finns inte tecken på att du har större risk att få hål i tänderna efter att du slutar snusa.

Hjärta och blodkärl

Nikotin, som är den mest beroendeframkallande ingrediensen i snus, ökar hjärtfrekvens och blodtryck på kort sikt. På lång sikt betyder det att du kan ha en ökad risk för hjärtattack och stroke. Vissa studier tyder på att blodkärlens förmåga att vidga sig nästan halverats hos personer som snusar och det innebär svårigheter för hjärtat att pumpa ut blod till kroppen när du anstränger dig.

Cancer

På grund av nitrosaminer i snus har studier visat att snusare har en förhöjd risk för cancer i bukspottkörteln. Det finns även studier som tyder på att snusare har högre risk för cancer i matstrupen och magsäcken.

Graviditet och amning

Barnet i mammans mage får samma halt av nikotin i blodet som mamman har. Det kan även föras över i bröstmjölken vid amning. Därför finns det ett samband mellan snus under graviditeten och risk för havandeskapsförgiftning samt låg födelsevikt.