Sluta snusa – så gör du

När du bestämt dig för att sluta snusa finns flera tillvägagångssätt. Det är inte självklart vilken metod som kommer passa dig bäst och kanske måste du leva med ett återfall eller två innan du hittar metoden som passar dig bäst.


 

Tyvärr har få studier gjorts på snusavvänjning och vad som fungerar bäst men vissa studier har i alla fall gett en indikation på vilka faktorer som gör det lättare eller svårare att bli snusfri. Varken kön, ålder eller hur många försök du tidigare gjort för att sluta snusa verkar vara kopplade till dina möjligheter att faktiskt sluta. Inte heller om du snusar portion eller lössnus. Däremot verkar det svårare att sluta ju längre du har snusat och ju tidigare i ålder du började.

Oavsett vilken bakgrund du har kommer det vara tufft en period men gör en plan för dig själv och håll ut!

Sluta tvärt

Om du inte har ett särskilt starkt nikotinberoende kan det fungera att sluta tvärt. Men för många behövs det en nedtrappningsperiod och kanske nikotinsubstitut.

Trappa ner

Genom att trappa ner med snuset börjar du vänja dig vid att ha ”tomt” i munnen. En rekommendation är att trappa ner tills en dosa snus räcker i tre dagar. Därefter kan du sluta tvärt.

Gör en plan

Oavsett om du väljer att sluta tvärt eller trappa ner så är det viktigt att göra en plan. Spika ett datum då du ska vara snusfri. Sätt därefter upp delmål för hur du ska trappa ner innan dess. Men sätt även delmål efter att du blivit snusfri som du kan fira. Till exempel en dag, en veckan, en månad eller ett år (!) utan snus.

Kom ihåg att det aldrig finns en perfekt tid att sluta snusa.Det kommer alltid finnas en fest eller stressig period på jobbet som gör att du vill sträcka dig efter snusdosan. Abstinensbesvär kommer göra det svårt oavsett vad du har för utmaningar framför dig. Humörsvängningarna kanske kommer vara allra svårast att hantera men de börjar avta efter två eller tre månader och du kommer ha det lättare att hantera situationer och dina reaktioner därefter.

Hjälpmedel

Det finns massor av nikotinhjälpmedel att ta till när du vill sluta snusa. Till exempel plåster, inhalatorer, tuggummin och tabletter.

Medicin

Det finns mediciner som läkare kan skriva ut för att hjälpa med rök- och snusavvänjning. De hjälper dig med beroendekänslorna av nikotin och kan även dämpa effekten av nikotin ifall du får ett återfall.